"சாதி வட்டத்திற்குள் என்னை சுருக்க வேண்டாம்" – வேல்முருகன் | Velmurugan T | N18S

“சாதி வட்டத்திற்குள் என்னை சுருக்க வேண்டாம்” – வேல்முருகன் | Velmurugan T செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *