அவங்க மற்ற மாநிலங்களை சேர்த்துக்கொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிரா செயல்படுறாங்க

அவங்க மற்ற மாநிலங்களை சேர்த்துக்கொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிரா செயல்படுறாங்க – எம்.குமார்,விமர்சகர் செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *