கள்ளச்சாராயம் விற்றால் ஆயுள் தண்டனை – சட்டத் திருத்த மசோதா தாக்கல்

தடைசெய்யப்பட்ட மதுபானங்களால் விலை மதிப்பற்ற உயிர்களை இழக்க நேரிடுவதால் கள்ளசாரய விற்பனை தடுக்க தண்டனை அதிகரிப்பது அவசிம் என்றும் அரசு கருதுவதாகவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *