தேர்தலுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன்.. தமிழகத்தில் பூஜ்ஜியம் தான் கிடைக்கும் – S Ve Shekher | DMK | BJP

தேர்தலுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன்.. தமிழகத்தில் பூஜ்ஜியம் தான் கிடைக்கும் – எஸ்.வி.சேகர் செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *