நான் பேசியதை நீக்கினாலும் உண்மையை நீக்க முடியாது – Rahul Gandhi | Congress | Lok Sabha | N18S

நான் பேசியதை நீக்கினாலும் உண்மையை நீக்க முடியாது – Rahul Gandhi | Congress | Lok Sabha | செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *