பானி பூரி சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் ஏற்படுமா? – உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி கொடுத்த ஷாக்

பானி பூரி சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் ஏற்படுமா? – உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி கொடுத்த ஷாக் | செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *