வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி… திடீரென பற்றி எறிந்த தீ | Lorry | Fire Accident | N18S

வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி… திடீரென பற்றி எறிந்த தீ | Lorry | Fire Accident | செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *